Chính sách đổi trả Bảo hành

Trường hợp được đổi Bảo hành ( Theo chính sách bảo hành điều 1 – 5)

  • Điều kiện không được bảo hành (Theo chính sách bảo hành điều 6 – 10)
  • Chi phí nâng cấp máy

– Hỗ trợ nâng cấp máy thì mức phí sẽ định giá theo tình trạng máy cũ và máy mới muốn đổi. Chi phí thu lại/nâng cấp máy do Surface Việt quyết định tùy từng thời điểm hàng hóa lưu thông trên thị trường và giá trị của sản phẩm( Tối thiểu 25%)