Surface Pro 7 : Chúng ta mong đợi điều gì ở thế hệ laptop tiếp theo của Microsoft?
Ngày cập nhật 18/04/2019

Sản phẩm tiếp theo của dòng Surface Pro có thể là một sản phẩm thiết kế hoàn toàn khác biệt và đột phá. Dưới đây là tất cả những thông tin hiện có và được mong đợi tại sản phẩm này: Kể từ khi được giới thiệu vào năm 2012, dòng Microsoft Surface Surface đã…