Lỗi kết nối Windows 10 xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể đối với Outlook, Teams và Office 365
Ngày cập nhật 28/03/2020

Microsoft đã đưa ra cảnh báo cho mọi người về lỗi Windows 10 ngăn Office 365, Microsoft Teams, Outlook và các ứng dụng khác kết nối với Internet (thông qua ZDNet). Lỗi này ảnh hưởng đến mọi người khi sử dụng kết nối proxy và VPN. Lỗi xuất hiện vào thời điểm khủng khiếp vì…