Cách thêm cổng Ethernet vào Surface Book 2
Cách thêm cổng Ethernet vào Surface Book 2
Ngày cập nhật 17/06/2019

Kết nối Ethernet cung cấp internet đáng tin cậy trong các tòa nhà và khu vực nơi tín hiệu Wi-Fi có thể yếu. Mặc dù Surface Book 2 không có cổng ethernet, bạn có thể dễ dàng thêm một cổng vào thiết bị bằng dock hoặc dongle. Sản phẩm được sử dụng trong bài hướng…