Redmond

Microsoft Teams trên web đang được hỗ trợ hình nền tùy chỉnh

Năm ngoái, Microsoft Teams đã tung ra trải nghiệm hình nền tùy chỉnh mới trên máy tính để bàn. Tuy nhiên, phiên bản web của ứng dụng vẫn thiếu tính năng này, nhưng điều đó có thể sẽ sớm thay đổi, vì công ty hiện đang có kế hoạch cung cấp hỗ trợ nền tùy…