BLACK FRIDAY – SALE KHỦNG TỚI 4 TRIỆU VNĐ CHỈ CÓ TẠI SURFACE VIỆT

🔥🔥 𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞 𝗙𝗥𝗜𝗗𝗔𝗬 – SALE KHỦNG TỚI 4 TRIỆU VNĐ CHỈ CÓ TẠI SURFACE VIỆT 💖

🙄 Tặng Voucher giảm giá 500.000 VNĐ & chuột Surface Mobile Mouse, Surface Arc Mouse tương ứng !!! 😱😱😱😱

event black friday
event black friday

🎁 Áp dụng với các mã model SALE SỐC dưới đây:

𝟭. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗚𝗼 𝟮 𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗠𝟯/𝗿𝗮𝗺𝟴𝗴𝗯/𝘀𝘀𝗱𝟭𝟮𝟴𝗴𝗯 𝗽𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗯𝗮̉𝗻 𝗟𝗧𝗘 𝗡𝗲𝘄 👉Giá bán 15.290.000đ

✔ Tặng chuột Surface Mobile mouse trị giá 990.000đ

𝟮. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝟳 𝗶𝟯/𝗿𝗮𝗺𝟰𝗴𝗯/𝘀𝘀𝗱𝟭𝟮𝟴𝗴𝗯 𝗡𝗲𝘄 + 𝗕𝗮̀𝗻 𝗽𝗵𝗶́𝗺 đ𝗲𝗻

👉Giá bán 16.590.000đ

✔ Tặng chuột Surface Mobile mouse trị giá 990.000đ

𝟯. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝟳 𝗶𝟱/𝗿𝗮𝗺𝟴𝗴𝗯/𝘀𝘀𝗱𝟮𝟱𝟲𝗴𝗯 𝗡𝗲𝘄 – 𝗠𝗮̀𝘂 đ𝗲𝗻

👉Giá bán 19.900.000đ

✔ Giảm 500.000đ còn lại 19.400.000đ  + Tặng chuột Surface Mobile mouse trị giá 990.000đ

𝟰. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝟳 𝗶𝟱/𝗿𝗮𝗺𝟴𝗴𝗯/𝘀𝘀𝗱𝟮𝟱𝟲𝗴𝗯 𝗡𝗲𝘄 – 𝗠𝗮̀𝘂 𝗯𝗮̣𝗰

👉Giá bán: 20.900.000đ

✔ Giảm thêm 500.000đ còn lại 20.400.000đ + Tặng chuột Surface Mobile mouse trị giá 990.000đ”

𝟱. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝟳 𝗣𝗹𝘂𝘀 𝗶𝟱/𝟴/𝟭𝟮𝟴 𝗡𝗲𝘄 + 𝗕𝗮̀𝗻 𝗽𝗵𝗶́𝗺 đ𝗲𝗻

👉Giá bán: 22.500.000đ

✔Giảm thêm 1.000.000đ còn lại 21.500.000đ + Tặng chuột Surface Mobile mouse 990.000đ

𝟲. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝟰 𝟭𝟯.𝟱 𝗶𝗻𝗰𝗵 𝗶𝟳/𝟯𝟮/𝟭𝗧 Đ𝗲𝗻 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 52.590.000đ

✔ Giảm 2.600.000đ còn lại 49.990.000đ

𝟳. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝟰 𝟭𝟱 𝗶𝗻𝗰𝗵 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗶𝟳 𝗥𝗔𝗠 𝟯𝟮𝗚𝗕 𝗦𝗦𝗗 𝟭𝗧𝗕 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 63.490.000đ

✔ Giảm 3.500.000đ còn lại 59.990.000đ

𝟴. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗶𝟱/𝟭𝟲𝗚𝗕/𝟮𝟱𝟲𝗚𝗕 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 39.900.000đ

✔ Giảm 1.000.000đ còn lại 38.900.000đ

𝟵. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗶𝟳/𝟯𝟮𝗚𝗕/𝟮𝗧𝗕 , 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗥𝗧𝗫 𝟯𝟬𝟱𝟬 𝗧𝗶 𝗡𝗲𝘄 👉Giá bán: 78.500.000đ

✔ Giảm 3.500.000đ còn lại 75.000.000đ

𝟭𝟬. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝗫 𝗦𝗤𝟭 𝟴/𝟭𝟮𝟴 𝗡𝗲𝘄 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝘂𝗺 𝗪𝗶𝗳𝗶

👉Giá bán: 17.900.000đ

✔ Tặng chuột Surface Arc mouse trị giá 1.700.000đ

𝟭𝟭. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝗫 𝗦𝗤𝟭/𝟭𝟲/𝟱𝟭𝟮 𝗟𝗧𝗘 (𝗥𝗲𝗳𝘂𝗿𝗯𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱)

👉Giá bán: 32.590.000đ

✔ Tặng chuột Surface Arc mouse trị giá 1.700.000đ

𝟭𝟮. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝗫 𝗦𝗤𝟮/𝟭𝟲/𝟱𝟭𝟮 𝗡𝗲𝘄 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗶𝘂𝗺 𝗪𝗶𝗳𝗶

👉Giá bán : 35.990.000đ

✔ Tặng chuột Surface Arc mouse trị giá 1.700.000đ

𝟭𝟯. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝗫 𝗦𝗤𝟮/𝟭𝟲/𝟮𝟱𝟲 𝗟𝗧𝗘 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 35.500.000đ

✔ Tặng chuột Surface Arc mouse trị giá 1.700.000đ

𝟭𝟰. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝗫 𝗦𝗤𝟮/𝟭𝟲/𝟱𝟭𝟮 𝗟𝗧𝗘 𝗡𝗲𝘄 – 𝗫𝗮́𝗺 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝘂𝗺

👉Giá bán: 38.500.000đ

✔ Tặng chuột Surface Arc mouse trị giá 1.700.000đ

𝟭𝟱. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗕𝗼𝗼𝗸 𝟯 𝟭𝟱𝗶𝗻𝗰𝗵 𝗶𝟳/𝟭𝟲/𝟮𝟱𝟲 𝗚𝗧𝗫𝟭𝟲𝟲𝟬 𝗧𝗶 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 52.900.000đ

✔ Giảm 2.000.000đ còn 50.900.000đ

𝟭𝟲. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗕𝗼𝗼𝗸 𝟯 𝟭𝟯𝗶𝗻𝗰𝗵 𝗶𝟳/𝟯𝟮/𝟱𝟭𝟮 𝗚𝗧𝗫𝟭𝟲𝟱𝟬 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 56.900.000đ

✔ Giảm 3.000.000đ còn 53.900.000đ

𝟭𝟳. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗕𝗼𝗼𝗸 𝟯 𝟭𝟱𝗶𝗻𝗰𝗵 𝗶𝟳/𝟯𝟮/𝟭𝗧  – 𝗚𝗧𝗫 𝟭𝟲𝟲𝟬 𝗧𝗶 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 69.900.000đ

✔ Giảm 3.900.000đ còn 66.000.000đ

…..

🕒 𝗔́𝗽 𝗱𝘂̣𝗻𝗴: 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮𝟯/𝟭𝟭 – 𝟯𝟬/𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮

❌ Lưu ý: Quà tặng không quy đổi sang tiền mặt.

…..

🏡 Ngoài ra: còn có rất nhiều các mã máy Surface Pro 9, Surface Pro 9 5G, Surface Laptop 5, Surface Go 3, Surface Pro 8, Surface Laptop Go 2 được có sẵn tại các hệ thống của Surface Việt trên toàn quốc.

🤞 Các anh/chị có thể ghé thăm showroom gần nhất để trải nghiệm tất cả các sản phẩm của Microsoft 💕

▪️ Hà Nội: số 9 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy | Hotline: 0834.82.1988

▪️ TP HCM: 43/4 Thành Thái, Q.10, TP HCM | Hotline: 0911.71.2468

▪️ TP Đà Nẵng: 990 Ngô Quyền, quận Sơn Trà | Hotline: 088.602.9669

▪️ TP Hải Phòng: 58 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền | Hotline: 088.629.6336

▪️ Nghệ An: 124 Đinh Công Tráng, Lê Mao, TP Vinh | Hotline: 088.639.3737

 

🛎 Hỗ trợ trả góp 0% với chủ thẻ tín dụng, lãi suất thấp với CMND + BLX(sổ hộ khẩu)

🛎Trả góp online bằng thẻ Visa, chỉ mất 15p xét duyệt

▪️ Website : surfaceviet.vn

 

Cùng chuyên mục

DEAL HỜI GIÁ SỐC | GIẢM NGAY 1 TRIỆU VNĐ khi mua Surface Laptop Studio

🔥 Deal Hời Giá Sốc | ƯU ĐÃI THẲNG TAY 🔥 💸 Giảm ngay 1 triệu VNĐ khi mua Surface Laptop Studio | i5 11300H, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe (New) 🎁  Giá bán: 36,990,000 VNĐ 👉 Giảm thêm 1 TRIỆU còn 35,990,000 VNĐ 🔵 Tặng chuột Microsoft Surface Precision mouse chính hãng trị…

MỪNG ĐẠI LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 – TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 1 TRIỆU ĐỒNG

🎉️MỪNG ĐẠI LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 – TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 1 TRIỆU ĐỒNG🎉️ Nhân dịp lễ kỷ niệm Quốc Khánh 2/9/1945 – 2/9/2023, Surface Việt gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi cực kì hấp dẫn khi mua máy Surface tại shop💖 💥𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗸𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̃𝗶 𝗰𝘂̣ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘀𝗮𝘂:…

FINAL SALE – DUY NHẤT 1 THÁNG ĐẠI HẠ GIÁ NHẰM TRI ÂN KHÁCH HÀNG | ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ ĐẾN 2 TRIỆU KÈM CHUỘT SURFACE, BAO DA, TÚI CHỐNG SỐC

🔥🔥🔥ⓈⒶⓁⒺ 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗦𝗔𝗟𝗘  | DUY NHẤT 1 THÁNG ĐẠI HẠ GIÁ NHẰM TRI ÂN KHÁCH HÀNG | ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ ĐẾN 2 TRIỆU KÈM CHUỘT SURFACE, BAO DA, TÚI CHỐNG SỐC 💸 Tại Surface Việt đang có khuyến mãi khủng cho các mã máy HOT năm 2023, đừng bỏ lỡ các bạn nhé! 🟢𝟭….

ƯU ĐÃI HOT NHẤT THÁNG 7 – ĐỪNG BỎ LỠ! QUÀ TẶNG HƠN 3 TRIỆU CHO SURFACE BOOK 3 và SURFACE LAPTOP STUDIO

🔥ƯU ĐÃI HOT NHẤT THÁNG 7 – ĐỪNG BỎ LỠ! TRỌN BỘ QUÀ TẶNG LÊN ĐẾN 𝟑.𝟏𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎đ Săn Deal Đặc biệt cùng Surface Việt với quà tặng cực khủng! Khi mua máy Surface Laptop Studio và Surface Book 3 bất kì: ✅  Tặng voucher giảm giá 1.000.000đ ✅  Tặng chuột Microsoft Precision mouse trị giá…

Back To School 2023 – Ưu đãi đặc biệt dành tặng học sinh, sinh viên lên tới 1.330.000 VNĐ

🚌【𝑩𝒂𝒄𝒌 𝒕𝒐 𝒔𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍】- ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 𝟏.𝟑𝟑𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ 🚌 💥Mua Surface Chuẩn, Học Thật Chất💥 📔📔📔Vậy là mùa tựu trường sắp đến, trước mắt các tân sinh viên đang rất bỡ ngỡ với vô vàn những mẫu laptop.   Hãy để #Surfaceviet tư vấn mẫu laptop phù hợp cho việc học tập lâu dài…