BLACK FRIDAY – SALE KHỦNG TỚI 4 TRIỆU VNĐ CHỈ CÓ TẠI SURFACE VIỆT

🔥🔥 𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞 𝗙𝗥𝗜𝗗𝗔𝗬 – SALE KHỦNG TỚI 4 TRIỆU VNĐ CHỈ CÓ TẠI SURFACE VIỆT 💖

🙄 Tặng Voucher giảm giá 500.000 VNĐ & chuột Surface Mobile Mouse, Surface Arc Mouse tương ứng !!! 😱😱😱😱

event black friday
event black friday

🎁 Áp dụng với các mã model SALE SỐC dưới đây:

𝟭. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗚𝗼 𝟮 𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗠𝟯/𝗿𝗮𝗺𝟴𝗴𝗯/𝘀𝘀𝗱𝟭𝟮𝟴𝗴𝗯 𝗽𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗯𝗮̉𝗻 𝗟𝗧𝗘 𝗡𝗲𝘄 👉Giá bán 15.290.000đ

✔ Tặng chuột Surface Mobile mouse trị giá 990.000đ

𝟮. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝟳 𝗶𝟯/𝗿𝗮𝗺𝟰𝗴𝗯/𝘀𝘀𝗱𝟭𝟮𝟴𝗴𝗯 𝗡𝗲𝘄 + 𝗕𝗮̀𝗻 𝗽𝗵𝗶́𝗺 đ𝗲𝗻

👉Giá bán 16.590.000đ

✔ Tặng chuột Surface Mobile mouse trị giá 990.000đ

𝟯. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝟳 𝗶𝟱/𝗿𝗮𝗺𝟴𝗴𝗯/𝘀𝘀𝗱𝟮𝟱𝟲𝗴𝗯 𝗡𝗲𝘄 – 𝗠𝗮̀𝘂 đ𝗲𝗻

👉Giá bán 19.900.000đ

✔ Giảm 500.000đ còn lại 19.400.000đ  + Tặng chuột Surface Mobile mouse trị giá 990.000đ

𝟰. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝟳 𝗶𝟱/𝗿𝗮𝗺𝟴𝗴𝗯/𝘀𝘀𝗱𝟮𝟱𝟲𝗴𝗯 𝗡𝗲𝘄 – 𝗠𝗮̀𝘂 𝗯𝗮̣𝗰

👉Giá bán: 20.900.000đ

✔ Giảm thêm 500.000đ còn lại 20.400.000đ + Tặng chuột Surface Mobile mouse trị giá 990.000đ”

𝟱. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝟳 𝗣𝗹𝘂𝘀 𝗶𝟱/𝟴/𝟭𝟮𝟴 𝗡𝗲𝘄 + 𝗕𝗮̀𝗻 𝗽𝗵𝗶́𝗺 đ𝗲𝗻

👉Giá bán: 22.500.000đ

✔Giảm thêm 1.000.000đ còn lại 21.500.000đ + Tặng chuột Surface Mobile mouse 990.000đ

𝟲. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝟰 𝟭𝟯.𝟱 𝗶𝗻𝗰𝗵 𝗶𝟳/𝟯𝟮/𝟭𝗧 Đ𝗲𝗻 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 52.590.000đ

✔ Giảm 2.600.000đ còn lại 49.990.000đ

𝟳. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝟰 𝟭𝟱 𝗶𝗻𝗰𝗵 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗶𝟳 𝗥𝗔𝗠 𝟯𝟮𝗚𝗕 𝗦𝗦𝗗 𝟭𝗧𝗕 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 63.490.000đ

✔ Giảm 3.500.000đ còn lại 59.990.000đ

𝟴. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗶𝟱/𝟭𝟲𝗚𝗕/𝟮𝟱𝟲𝗚𝗕 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 39.900.000đ

✔ Giảm 1.000.000đ còn lại 38.900.000đ

𝟵. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗶𝟳/𝟯𝟮𝗚𝗕/𝟮𝗧𝗕 , 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗥𝗧𝗫 𝟯𝟬𝟱𝟬 𝗧𝗶 𝗡𝗲𝘄 👉Giá bán: 78.500.000đ

✔ Giảm 3.500.000đ còn lại 75.000.000đ

𝟭𝟬. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝗫 𝗦𝗤𝟭 𝟴/𝟭𝟮𝟴 𝗡𝗲𝘄 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝘂𝗺 𝗪𝗶𝗳𝗶

👉Giá bán: 17.900.000đ

✔ Tặng chuột Surface Arc mouse trị giá 1.700.000đ

𝟭𝟭. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝗫 𝗦𝗤𝟭/𝟭𝟲/𝟱𝟭𝟮 𝗟𝗧𝗘 (𝗥𝗲𝗳𝘂𝗿𝗯𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱)

👉Giá bán: 32.590.000đ

✔ Tặng chuột Surface Arc mouse trị giá 1.700.000đ

𝟭𝟮. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝗫 𝗦𝗤𝟮/𝟭𝟲/𝟱𝟭𝟮 𝗡𝗲𝘄 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗶𝘂𝗺 𝗪𝗶𝗳𝗶

👉Giá bán : 35.990.000đ

✔ Tặng chuột Surface Arc mouse trị giá 1.700.000đ

𝟭𝟯. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝗫 𝗦𝗤𝟮/𝟭𝟲/𝟮𝟱𝟲 𝗟𝗧𝗘 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 35.500.000đ

✔ Tặng chuột Surface Arc mouse trị giá 1.700.000đ

𝟭𝟰. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝗫 𝗦𝗤𝟮/𝟭𝟲/𝟱𝟭𝟮 𝗟𝗧𝗘 𝗡𝗲𝘄 – 𝗫𝗮́𝗺 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝘂𝗺

👉Giá bán: 38.500.000đ

✔ Tặng chuột Surface Arc mouse trị giá 1.700.000đ

𝟭𝟱. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗕𝗼𝗼𝗸 𝟯 𝟭𝟱𝗶𝗻𝗰𝗵 𝗶𝟳/𝟭𝟲/𝟮𝟱𝟲 𝗚𝗧𝗫𝟭𝟲𝟲𝟬 𝗧𝗶 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 52.900.000đ

✔ Giảm 2.000.000đ còn 50.900.000đ

𝟭𝟲. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗕𝗼𝗼𝗸 𝟯 𝟭𝟯𝗶𝗻𝗰𝗵 𝗶𝟳/𝟯𝟮/𝟱𝟭𝟮 𝗚𝗧𝗫𝟭𝟲𝟱𝟬 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 56.900.000đ

✔ Giảm 3.000.000đ còn 53.900.000đ

𝟭𝟳. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗕𝗼𝗼𝗸 𝟯 𝟭𝟱𝗶𝗻𝗰𝗵 𝗶𝟳/𝟯𝟮/𝟭𝗧  – 𝗚𝗧𝗫 𝟭𝟲𝟲𝟬 𝗧𝗶 𝗡𝗲𝘄

👉Giá bán: 69.900.000đ

✔ Giảm 3.900.000đ còn 66.000.000đ

…..

🕒 𝗔́𝗽 𝗱𝘂̣𝗻𝗴: 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮𝟯/𝟭𝟭 – 𝟯𝟬/𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮

❌ Lưu ý: Quà tặng không quy đổi sang tiền mặt.

…..

🏡 Ngoài ra: còn có rất nhiều các mã máy Surface Pro 9, Surface Pro 9 5G, Surface Laptop 5, Surface Go 3, Surface Pro 8, Surface Laptop Go 2 được có sẵn tại các hệ thống của Surface Việt trên toàn quốc.

🤞 Các anh/chị có thể ghé thăm showroom gần nhất để trải nghiệm tất cả các sản phẩm của Microsoft 💕

▪️ Hà Nội: số 9 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy | Hotline: 0834.82.1988

▪️ TP HCM: 43/4 Thành Thái, Q.10, TP HCM | Hotline: 0911.71.2468

▪️ TP Đà Nẵng: 990 Ngô Quyền, quận Sơn Trà | Hotline: 088.602.9669

▪️ TP Hải Phòng: 58 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền | Hotline: 088.629.6336

▪️ Nghệ An: 124 Đinh Công Tráng, Lê Mao, TP Vinh | Hotline: 088.639.3737

 

🛎 Hỗ trợ trả góp 0% với chủ thẻ tín dụng, lãi suất thấp với CMND + BLX(sổ hộ khẩu)

🛎Trả góp online bằng thẻ Visa, chỉ mất 15p xét duyệt

▪️ Website : surfaceviet.vn

 

Cùng chuyên mục

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, TƯNG BỪNG KHUYẾN MÃI TẠI SURFACE VIỆT

💞CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, TƯNG BỪNG KHUYẾN MÃI TẠI SURFACE VIỆT💞 💝Nhân dịp 20/11, Shop gửi tặng quý khách hàng 𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝗴𝗶𝗮́ 𝟱𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬đ, áp dụng cho tất cả đơn hàng mua máy tại shop. 🔥Ngoại trừ các cấu hình dưới đây sẽ được tặng bút Surface Pen trị giá 2.090.000đ: 𝟭….

FLASH SALE 11.11 – TẶNG SURFACE PEN TRỊ GIÁ 2.090.000Đ

🔥🔥 𝐅𝐋𝐀𝐒𝐇 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝟏𝟏.𝟏𝟏 – TẶNG SURFACE PEN TRỊ GIÁ 2.090.000Đ 💖 🙄 Khuyến mãi SỐC nhất 2022– QUÀ TẶNG CHƯA TỪNG CÓ 😱😱😱😱 🎁 Tặng Bút Surface Pen trị giá 2.090.000đ với các mã Model dưới đây: ✔ 𝟭. 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗚𝗼 𝟮 𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗠𝟯/𝗿𝗮𝗺𝟴𝗴𝗯/𝘀𝘀𝗱𝟭𝟮𝟴𝗴𝗯 𝗟𝗧𝗘 𝗡𝗲𝘄 👉 Giá chỉ còn 15.290.000 VNĐ ✔ 𝟮….

HAPPY WOMEN’S DAY – SURFACE VIỆT TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ 𝟯𝟬𝟬𝗞, 𝟱𝟬𝟬𝗞, 𝟭.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ CHO TẤT CẢ QUÝ KHÁCH HÀNG

💞 HAPPY WOMEN’S DAY – SURFACE VIỆT TẶNG VOUCHER GIẢM GIÁ 𝟯𝟬𝟬𝗞, 𝟱𝟬𝟬𝗞, 𝟭.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 VNĐ CHO TẤT CẢ QUÝ KHÁCH HÀNG 💖 🤯 Các Anh/chị, các bạn đang đau đầu để tìm quà tặng 20/10 cho mẹ, cho vợ, cho người yêu hay quà tặng cho cô giáo hoặc chị em gái? Anh/chị chưa biết…

Pre-Order mẫu máy Surface Pro 9, Surface Laptop 5 & Surface Studio 2+ vừa mới được ra mắt tại Surface Việt nhận ưu đãi 3 triệu VNĐ

🔥Hãy là những người nhanh tay 𝗣𝗿𝗲-𝗢𝗿𝗱𝗲𝗿 mẫu máy Surface Pro 9, Surface Laptop 5 & Surface Studio 2+ vừa mới được ra mắt tại Surface Việt 😍💖 🔥 Đặt trước Surface Pro 9 https://surfaceviet.vn/surface-pro-9 => nhận ngay ưu đãi giảm giá 3 triệu VNĐ (hoặc tặng bàn phím Surface Pro X trị giá 3.700.000đ)…

Flash Sale 10.10 – SALE SẬP SÀN- GIÁ KHỎI BÀN

💥 𝗙𝗹𝗮𝘀𝗵 𝗦𝗮𝗹𝗲 𝟭𝟬.𝟭𝟬 – SALE SẬP SÀN- GIÁ KHỎI BÀN 🔥 😵 “Cơ hội có 1-0-2 mua hàng với giá không tưởng” 💖 🔥 7️⃣  sản phẩm duy nhất được khuyến mãi cực sốc trong dịp này: . 🔹 1/ Combo Surface Go 2 Core M3/ram8gb/ssd128gb phiên bản LTE New  | giá chỉ 15.990.000…