fast ring

Windows 10 Insider cập nhật phiên bản 19557 – Fast Ring với biểu tượng mới

Microsoft đã công bố bản cập nhật Windows 10 Insider mới hiện đang được tung ra cho Fast Ring. Bản cập nhật 19577, mang đến một biểu tượng Windows Security mới và rất nhiều bản sửa lỗi và cải tiến, v.v.  Những cập nhật mới trên phiên bản 19577 Thay đổi dữ liệu chẩn đoán…