tin tức và sở thích

Xem video thực hành về bản dựng 21996 của Windows 11

  Biên tập viên cao cấp tên là Zac Bowden đã thực hành Windows 11 trong một video mới đây. Windows 11 đã bị rò rỉ trên mạng trong mấy ngày hôm nay và biên tập viên cấp cao Zac Bowden đã chạy thử bản dựng này. Vì đây là một bản dựng bị rò…