Microsoft đã kịp thời vá “lỗ hổng” trên Windows 10 tuần này

Chỉ vài ngày sau khi có thông báo bị rò rỉ lỗ hổng, Microsoft đã đưa ra ngay một bản sửa lỗi.

Ngày hôm nay Microsoft đã cho phát hành bản cập nhật mới cho phiên bản 1909 và phiên bản 1903 trên Windows 10. Các bản cập nhật này để giải quyết “một lỗ hổng” trong Microsoft Server Message Block 3.1.1 (SMBv3).

Bản sửa lỗi này sẽ giải quyết một lỗ hổng sâu mà nhiều người dùng đã báo cáo vào đầu tuần này.

Cập nhật bảo mật cho Microsoft Message Message Block 3.1.1 (SMBv3).

Nếu bạn kiểm tra thay đổi từ trang web hỗ trợ thì nó sẽ liệt kê bản cập nhật lên SMVv3 bên dưới Windows 10 phiên bản 1903 chứ không phải Windows 10 phiên bản 1909. Đó là vì hai phiên bản chia sẻ một hệ điều hành lõi chung và các tệp hệ thống giống hệt nhau. Mọi thay đổi được liệt kê trong phiên bản 1903 cũng có sẵn cho phiên bản 1909.

 

Bình luận trên Facebook