Microsoft tạm dừng bản Windows 10 1903 Update cho Surface Book 2 do sự cố dGPU

Tháng trước chúng tôi đã báo cáo về sự cố với bản cập nhật Windows 10 1903 mới nhất của Surface Book 2. Tại thời điểm đó, chúng tôi đã thấy nhiều phản ánh trên Reddit và Twitter xung quanh GPU trên Surface Book 2.

Microsoft đã thừa nhận vấn đề này và kết quả là bản cập nhật năm 1903 đã bị tạm dừng cho chủ sở hữu Surface Book 2. Microsoft đã cập nhật tài liệu hỗ trợ của mình (thông qua Windows Mới nhất) để phản ánh sự thay đổi và đã đánh dấu sự cố GPU là sự cố đã biết. Lỗi này chỉ ảnh hưởng đến Surface Book 2 với Bộ xử lý đồ họa rời (dGPU) của Nvidia.

Surface Book 2

Đối với người dùng đã cập nhật bản Windows 10 1903 , bạn hãy vào Device Manager và nhấp vào ‘Scan for hardware changes’ để khắc phục sự cố. 

>>Surface Book 2 và Surface Pro 6: Bạn nên chọn mua sản phẩm nào?

Nếu không thể khắc phục lỗi, hãy quay lại bản 1809 cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Bình luận trên Facebook