chromium

Microsoft Edge cũ hiện được gọi là ‘Edge Legacy’

  Microsoft có hai phiên bản Microsoft Edge và điều đó có thể gây nhầm lẫn khi nói đến tên. Hầu hết mọi người đã gọi phiên bản Chromium của Edge là “Microsoft Edge mới” và được chỉ định nếu thay vào đó đề cập đến phiên bản Edge cũ hơn. Giờ đây, một tài…

Bản phát hành Microsoft Edge 81 Stable bị tạm dừng do đại dịch coronavirus

Microsoft tuần này thông báo rằng họ đang tạm dừng các bản cập nhật ổn định (Stable) cho Microsoft Edge. Chromium phiên bản 80 vẫn là cao nhất thay vì cập nhật lên Chromium 81 như kế hoạch ban đầu. In light of the current circumstances, the Edge team will pause updating the Stable channel…